De Sociëteit heeft ten doel:

  1. Bevordering van de economische ontwikkeling van de regio, verbetering van de (regionaal -economische) infrastructuur;
  2. Het stimuleren van het zakenleven;
  3. Het leggen van informele persoonlijke kontakten in de zakelijke – en bestuurlijke sfeer;
  4. Het structureel leggen van kontakten met andere netwerken in binnen – en buitenland.
  5. Zij tracht dit doel te bereiken door het bevorderen en stimuleren, door middel van alle  mogelijke wettige middelen, van een onderlinge vertrouwensband tussen de leden, gericht op het elkander in beginsel steunen opdat een versterking van de samenwerking van bedrijven en andere organisaties, gelegen in het werkgebied, behouden en uitgebreid kan worden.
  6. De vereniging beschouwt Groningen en het aan deze gebieden grenzende deel van Drenthe als haar werkgebied

De Sociëteit komt 10 keer per jaar bijeen (waarbij 2 keer de partners van de leden ook worden uitgenodigd).

Iedere bijeenkomst zal een diner geserveerd worden. Tijdens deze diners is meestal een spreker (toonaangevend, bekend en/ of hooggeplaatst) uitgenodigd.

 

 Het bestuur bestaat uit:

  • De heer A.J. Rozema | Amasus Shipping BV | voorzitter
  • De heer G. Lensink | Stichting RTV Noord | secretaris
  • De heer G. Smits | RSE Telecom & ICT | penningmeester
  • De heer A. Bakker | Kampen Industrial Care BV | lid

 

Mission Statement

Sociëteit De Commanderie streeft er naar, met haar leden uit Noord Nederland, een zakelijk netwerk te creëren, waarbij wijn/ spijs, intrigerende sprekers, stijl en klasse, maar bovenal gezelligheid een eenheid vormen.